Vegetarianism/Veganism


Ett antal utbildade människor inom näringslära och biokemi har undersökt hälsan hos livstidsvegetarianer/livstidsveganer och har kommit fram till att vegertarianism/veganism inte är ett långsiktigt sätt att uppehålla en bra och hälsosam livsstil på. Människor som långsiktligt lever på en sådan diet lider alltid av näringsbrist, vilket med stor sannolikhet kan leda till vittgående konsekvenser.

Vegetarianismen/veganismen gräver sakta men säkert sin egen grav, men alltför många vetenskapsmän och andra människor ser ännu inte detta. Vegetarianism/veganism leder nämligen människan in i ett tillstånd som inte är hälsosamt, det må vara fysiskt, mentalt, emotionellt eller alla tillsammans! Den mänskliga kroppen MÅSTE ha en viss mängd kött, d.v.s. animaliskt protein. Med kött menas således även ägg, fisk och skaldjur. På så vis är det inte fel att utesluta ex. gris- och nötkött så länge som man äter av marina livsformer. Faktum är att animaliskt protein är absolut nödvändigt för att människans tankeprocess skall hålla sig frisk och stark. Vegetarianism/veganism är således inte en speciellt bra lösning.

Födan är oss given av Naturen och Skapelsen, men många människor tror även att allt ätligt är till för den mänskliga varelsen. Detta är till 100% INTE sant. Viss föda finns "placerad här" enbart för djur och viss föda är menad för oss att dela tillsammans med våra vegetariskt konsumerande vänner, djuren. Ett exempel på en föda vi delar med djuren är morötter, och ett exempel på en falsk lära och falska, ologiska slutsatser av människor, är vetegräs-juice, som är en produkt i den långa raden av så kallade "hälsokostvaror". Vetegräs-juice är skadligt för kroppen liksom avocado, cashew-nötter, tofu etc.

De virriga argumenten om vegetarianism/veganism och "protein" är totalt missförstådda. Detta betyder att animaliskt protein inte är ersättningsbart med vegetariskt protein. Kött är kompakt näring och det är inte heller fysiskt möjligt för en människa att konsumera den mängd frukt och grönsaker för att uppväga det näringsmässiga innehållet i kött. Det är faktiskt skadligt för kroppen, och människan som helhet, att byta ut det animaliska proteinet i vår kost till ex. sojaprotein! Vegetarianism/veganism leder människan in i en "positiv degeneration", som gör att personen blir för positiv och "svävande" samt hamnar i den vantron att animalisk föda skulle vara skadlig, vilken den således absolut inte är. Det är heller inte bra att äta för mycket kött. Då leder situationen i stället till en "negativ degeneration", där personen blir negativ och aggressiv. Båda dessa tillstånd är verkligen skadliga för personens mentala, fysiska och psykiska hälsa, för att inte nämna näringsbrist och flertalet sjukdomar som speciellt drabbar barn och äldre som är vegetarianer/veganer. Dessutom, för mycket kött orsakar försurning av kroppen. En tumregel är att äta kött (d.v.s. kost med animaliskt protein) sex dagar i veckan och sedan vara vegetarian den sjunde dagen, och så vidare. Detta kommer att hålla kroppen och intellektet friskt, vilket är mycket viktigt för den mänskliga livsformen. Sex dagar med kött/animaliskt protein - en dag utan, det är det bästa!

Om vetenskapen, FÖR EN GÅNGS SKULL, kunde överväga de Skapande och Naturliga lagarna, som allt levande lyder under utan undantag, och ta dessa med i ekvationen så skulle vi kunna ha vår "Edens Lustgård". Människans vegetarianism/veganism går emot varje naturlag. Inget kan ersätta animaliskt protein. Men den mänskliga varelsen måste på inga som helst villkors vis tvunget äta kött som ursprungligen kommer från ett livs levande djur, ty inga djur skall behöva födas upp och slaktas för att ge oss det nödvändiga näringsbehov som kött/animaliskt protein ger. Idag kan läkarvetenskapen hjälpa sjuka och skadade människor till ett bättre liv genom att odla ex. hud, benmassa, brosk och ådror. Varför då inte ta steget fullt ut och använda samma process fast med inriktning på vårt behov av animaliskt protein i vår kost? Denna process att producera kött genom cellodling och genom att få växter att producera animaliskt protein åt människan vore det ABSOLUT bästa! Djuren slipper således att bli uppfödda och dödade på löpande band då detta förfaringssätt är emot både naturlagarna och Skapelselagarna och således är att betrakta som att döda i urartning (och inte för ens egen personliga överlevnad). Denna strävan är naturligtvis utan tvekan även den bästa för den mänskliga varelsen i alla avseenden. Att ta steget att odla fram kött på liknande sätt är varken långt eller omöjligt. Tvärtom! Tekniken går framåt och kött odlas med framgång sedan en tid tillbaka på försök, men innan vi förfinat tekniken och mer aktivt lärt oss att manipulera vissa växter att producera animaliskt protein eller att få kött att växa genom cellodling så måste vi på ett så respektabelt och ansvarsfullt sätt som möjligt lita till det vi har att tillgå.


Näringsintaget skall fördelas enligt följande:

15%   Äggvita (proteinet), högvärdiga mjölkprodukter. (Animaliskt protein)

25%   Kolhydrater från spannmål, bröd, mjöl, baljfrukter, bönor, ris, potatis, honung, näringsriktigt socker, dadlar o.s.v.

60%   Frukt, grönsaker, sallad, växter/örter, groddar, frön, kärnor och nötter.1) - "Du är vad du tänker, vad du tänker är vad du skapar, och vad du skapar är vad du attraherar." (Huruvida det rör kultur, land, sjukdom eller individen.)
2) - Bara efter detta kan du säga, "Du är vad du äter."(Källa: http://www.figu.org.)