Kort om reinkarnation

Förklarat av Eliiza


Själen och Anden är inte samma sak. "Själen" är en felaktig lära om "Solarplexus". Engelskans "Soul" är en förkortning av "Soular Plexus" och översatt till svenska blir "Soul" alltså "Själ". "Själen" är "Känslornas Centrum"."Solarplexus" är det samma som "Psyket" som är en halv-materiell fiber-formation belägen mellan brösten. När döden inträder upplöses allt grovmateriellt, således när vi dör så dör också själen.

Anden, däremot, lämnar kroppen när vi dör och far till himlen. Den är odödlig och är en liten del av Skapelsen, den största källa av ren andlig energi som existerar, som finns inom varje mänsklig varelse oberoende av ras, färg eller trosuppfattning. Anden är ett neutral-"EXISTERANDE" fragment Skapelsemässig energi, vars centrum är beläget i hjärnan. När anden väl kommit till himlen så hamnar den inte i något slags oändligt lyckorus, som vissa envist tror. I himlen (eller på "andra sidan") tillbringas tiden med att bearbeta och sortera all information från sitt nyss levda jordiska materiella (kroppsliga) liv, och därigenom evolutionera.

Astralkroppen, som är odödlig, är människans andliga/spirituella kropp. När den en gång har lämnat kroppen så dör människan. Följaktligen kan den inte "resa" eller göra s.k. "astralresor".

De omtalade utanför-kroppen-resorna gör man däremot med den materiella kroppens- och det materiella medvetandets formkropp, som har sitt säte i hjärnan. Formkroppen flyger inte iväg vid dessa resor utan utvidgar sitt synfält/arbetsfält till den bestämda plats där den skall ta reda på något. Under tiden är den i ständig förbindelse med huvudsätet i hjärnan genom en pulserande svängningsenergi.

Eftersom vi människor således är föremål för reinkarnation så kommer vi alltid till himlen när vi dör oavsett vad vi gjort i våra jordiska materiella (kroppsliga) liv. Således existerar inte helvetet, som religionerna så energiskt hotar oss med. Många livstider är nödvändiga och därmed också reinkarnationerna för att bringa anden till sin fulla kapacitet av kunnande, visdom, harmoni, etc, för att den senare skall uppnå den högsta möjliga perfektion. Det skulle vara absolut omöjligt att utveckla anden (andeformen) till en sådan nivå av relativ perfektion på endast en enda livstid. Det krävs många miljoner livstider och reinkarnationer att uppnå detta mål av perfektion. Bara att fria sig själva från den fysiska mänskliga kroppen i syfte att gå in i den rent okroppsliga andevärlden tar mänskliga varelser någonstans mellan 60 och 80 miljarder(!) år. Universum/Skapelsen har givit oss människor andeformer som är inriktade mot evolution, vishet och visdom för att Själv evolutionera. Universum/Skapelsen skulle således inte klara sig utan oss människor eftersom vi behövs för Dess evolution.(Källa: FIGU.)