Angående radiovågor etc.


Upplysningar från vetenskapsmannen Ptaah lördagen den 19 juni 1993

Ptaah: "Radiovågor är faktiskt skadliga för människornas hälsa, liksom fallet med djur och växter. Starka radiosändare förmår att skada livsformer av alla slag på mycket långt avstånd, till vilka också vuxna träd och elefanter samt valar tillhör när dessa träffas av radiovågor. Vid så kallad skogsdöd spelar således jämte miljöföroreningen på känt sätt också en viss radiovågsstörning med, som är medskyldig, närmare bestämt, där radiovågorna uppträder speciellt utökat eller koncentrerat, som just på förläggningsorter eller inom räckvidden av starka radiosändare osv. Speciellt antennerna är de viktigaste faktorerna i detta avseende med sådana sändare- eller mottagningsanläggningar, därför att de förstörande och skadande krafterna utgår från dem. Detta är det faktum, som också påträffas i elektrisk ström och följaktligen i strömanläggningar, som transformatorer, ledningar, generatorer och instrument samt apparater i mindre eller större mått, varför människan rentav inte skall vistas och även inte vara bosatt i omedelbar närhet under längre tid i områden med sådana landvinningar. Ju starkare anläggningarna osv. är, desto större måste säkerhetsavståndet beräknas, som t.ex. vid ett kraftverk eller vid en stor transformator kan uppgå till flera kilometer. Antenner för radiovågor kan beroende på styrkan av utstrålningen från sändar- eller mottagningsområdet utbreda sin skadande eller rent av förstörande verkan hundratals eller rent av tusentals kilometer, närmare bestämt genom svängningarna, som i sig transporterar farliga krafter. Träffas livsformer, och speciellt människan, av dessa krafter då reagerar denna precis så på detta, som också djur och växter av alla slag. Följderna av att bli träffad av dessa krafter är bland annat många hälsoskadande uppenbarelseformade tumörer, som t.ex. cancer, födelseskador, hjärtrytmstörningar, immunitets-bristsymptom, cirkulationsrubbningar, synskador och hörselskador samt hjärnskador. Detta inträffar överallt där starka krafter genom svängningarna överförs till livsformer, alltså på så sätt också hos radiotelefoner, varvid deras kraftutstrålning via antennen inte är mycket vidsträckt, så att det vid mindre apparater redan är tillräckligt att hålla antennen på ett avstånd av ca. 16 cm från huvudet, för att inte träffas av de skadliga krafterna. Läggs antenner från radiotelefoner eller radioapparater samt tv-apparater osv. direkt mot huvudets område, då uppvärms huvud- och hjärnorganen, därför att de yttre inträngande antennkrafterna producerar en värmealstring, som inte är lämplig för huvud- och hjärnorganen, utan mycket skadlig."
(OBS! Ovanstående är ingen officiell översättning. Originaltexten finns att läsa på http://www.figu.org.)