Plejarfolket


Plejarfolkets stjärnsystem, Plejarerna, finns i en annan fysisk dimension som ligger framför och skiljer sig från vår tids-rums-konfiguration med en bråkdels sekund. Deras värld ligger bortom Plejaderna ca 500 ljusår härifrån. Plejarfolket är människor som vistas på planeten ERRA, som är nästan lika stor som vår Jord, även kallad TERRA. ERRA är en utav tio planeter som cirkulerar runt deras sol, TAYGET.

Plejarerna är miljontals år äldre än "våra" Plejader i Oxens stjärnbild. Plejaderna, som vi ser dem på himlen, ligger ca 420 ljusår från Jorden och består ungefär av 250 heta, blå stjärnor som fortfarande är mycket unga och inkapabla till att upprätthålla någon form av liv, materiellt eller andligt.

Plejarfolket ser nästan lika dana ut som oss eftersom både de och vi har samma förfäder. Deras förfäder, alltså våra förfäder, härstammar från Lyra-Vegas stjärnsystem och de har sporadiskt besökt Jorden sedan mer än 22 miljoner år tillbaka. Några av dessa urgamla besökare är ansvariga för den mänskliga utvecklingen på Jorden, ofta med förödande resultat. Plejarfolket av idag känner sig samfällt ansvariga för sina förfäders tilltag och har successivt kommit till vår assistans gällande återupptäckandet av vägen till sanningens livsstil. Plejarierna Semjase, Ptaah, Quetzal och många andra i deras federation från andra planeter bringar deras kunskap och visdom till Jordens folk. Men det är vårt prerogativ som individer och som globalt samhälle att lyssna till eller avfärda deras viktiga och universellt giltiga budskap.

Valet är vårt…
(OBS! Detta är ingen officiell översättning. Originaltexten finns att läsa på www.figu.org.)