Ur ”Stimme der Wassermannzeit”, 9:e årgången, nr. 51, 1984

 

 

JORDEMÄNNISKOR * MALONER * GAMMAL-LYRANER

 

Av Billy

 

 

På Jorden existerar tre olika planetariska raser:

 

JORDEMÄNNISKORNA,                    som skapades på Jorden,

 

MALONERNA,                                       som kom till Jorden efter det att de hade förstört sin värld MALONA (på den plats där mars nu ligger), samt

 

GAMMAL-LYRANERNA,                    som kommit hit från olika planeter inom Lyra- och Wega-systemen, och som till antalet var 144228 st.

 

Dessa tre mänskligheter, Jordens egna, Malonernas och Lyra- och Wega-systemens planeters, består av olika raser, som alla har sina bestämda egenheter, och känner man dessa kan man gruppera varje människa på Jorden, såsom varande jordling, malon eller lyran. De tre mänskligheternas kännetecken är följande:

 

JORDLINGAR (=Jordemänniskor)             De är aggressiva, oberäkneliga, krigs-och mord-lystna, arbetsskygga, saknar intresse för kultur, är fortplantningsbenägna, ohämmade.

 

MALONER                                                   Tålmodiga, tar åt sig allt och gömmer det inom sig, tidvis harmoniska, men reagerar dock inom sig mot allt som inte passar in i deras tankegång. De exploderar av de instängda känslorna och av det de uppfattar som orättfärdigt, och är då i stånd till att mörda och begå dråp.

 

GAMMAL-LYRANER

Grupp 1                                   Aggressiva, oharmoniska, arbetsamma men långsamma, ofta utan relationer, blir lätt rasande, kan planers mord, långsamt och oklart tänkande.

 

Grupp 2                                   Självbehärskade, arbetsamma, harmoniska men handlar ofta fel. Tycker om att studera, är emot varje form av våld, brusar upp inför orättvisor, prydliga, fredsälskande, söker kärlek, progressiva.

 

Grupp 3                                   Visa människor (endast 28 st. plus den högste vise – den andlige ledaren/JHWH (som motsvarar en gud / övers. anm.)).

 

Grupp 4                                   Mycket balanserad och harmonisk, besitter halvvishet (SEMJASAN) och utövar inget ologiskt våld, utvecklar kreativt i fulla mått.

 

 

Vid sidan av dessa tre människoraser existerar ytterligare två, som hitintills dock Plejad-folket inte har kunnat identifiera med avseende på deras egentliga ursprung och härstamning. Tills nu kan bara fastställas, att det är fråga om separata Lyra-raser, som senast levde på planeten NJSAN. (Bokstaven I saknas i lyranernas alfabet, liksom C och Q / övers. anm.) Dessa raser har dock samma egenskaper som de tre övriga raserna på Jorden, men därvid överväger ”jordlingarnas typ” och de förekommer mest hos japaner och kineser.

 

Gammal-lyranernas antal är 144 228, nämligen utgörande dessa, som på svagsint sätt av bibelforskare/Jehovas Vittnen proklameras som de 144 000 utvalda. I själva verket förhåller det sig alldeles tvärt om, ty dessa får ta på sig ansvaret för att de för cirka 389000 år sedan lade grunden till all oreda på Jorden.

 

Malonernas antal på Jorden uppgår till 167.3 miljoner, av vilka en del kommit hit i rymdskepp, andra åter har efter sin död kommit hit i form av ande, för att här låta sig återfödas som människa av kött och blod.

 

Resten av Jordens befolkning består av rena, jordiska jordlingar till ett antal för närvarande (juni 1984) av respektabla 4.55 miljarder.