Planeten Nibiru


Billy Meier berättar, November 1996:

"Denna information innebär, därför, att Transpluto existerar bortom Plutos bana, och där finns ytterligare en planet, UNI, som Plejarfolket säger har en påstådd omloppsperiod på 3600 år. Olyckligtvis är jag inte i stånd till att beskriva planeten Vulcan/Volkano på bättre sätt än vad jag kan om dom två yttre planeterna - Transpluto och UNI - eftersom jag inte har givits några beskrivningar av dom. Jag informerades, emellertid, att Vulcan/Volkano, planeten närmast solen, tidigare spelade en viktig roll i Sumeriska tider. Det samma gäller även för UNI, som gavs namnet "Nibiru" eller "Nubiru". Ursprunget till detta namn är dunkelt. Enligt en historia av okänt ursprung som refererar till UNI, respektive Nibiru/Nubiru, är denna tolfte planet i vårt solsystem inte bara nämnd i många mytologier utan kommer att nå sin närmaste position till solen ännu en gång i mars 1997, efter 3600 år. Förväntningarna är höga att den kommer att ses som en klart glödande skiva i skyn när den uppenbarar sig efter ha varit bakom solen. Som om detta inte vore nog, vid samma tidpunkt, också i mars 1997, kommer att annat stort objekt att uppenbara sig i skyn - en gigantisk komet, eller svansstjärna, 1/310 av Jordens diameter. Detta innebär att kometen har en diameter på ca. 40 km (25 miles). Dess ljusstyrka kommer att vara nära 100 gånger starkare än Halleys Komet 1985/86. Omloppstiden för kometen eller svansstjärnan är enormt lång, som exemplifieras av Nibiru/Nubiru, respektive planeten UNIs bana av mer än 3000 år. Rymdteleskopet Hubble har redan fotograferat kometen och vetenskapsmännen har upptäckt att dess komposition är typisk för en komet. Den består av jord, frusna gaser, det "vanliga rymdskräpet", med en överdominans av fruset vatten och andra frusna material. Förutsatt att god visibilitet finns kan svansstjärnan, som kommer att nämnas Hale-Bopps Komet, att bli synlig utan kikare likt en stjärna på natthimlen. Den förväntas att passera Jorden 23 mars 1997 och kommer att nå sin närmaste punkt till solen 1 April."(OBS! Ovanstående är ingen officiell översättning. Originaltexten finns att läsa på http://www.figu.org/.)