HAARP - ett hänsynslöst experiment!

Översatt av Eliiza


Utdrag från FIGU Bulletinen Nr. 13 (Vol. 4), januari 1998 (engelsk översättning februari 1998).


"HAARP" är förkortningen för "High-frequency Active Auroral Research Project". Namnet på detta amerikanska projekt kamouflerar det faktum att det har potentialen för att bli en större katastrof för mänskligheten än skapelsen av atombomben. Sanningen i denna angelägenhet är att HARRP-installationen kan bli använd för att utkämpa en science-foction-liknande strid. Vi har här att göra med ett hänsynslöst experiment. Under skenet av det harmlös-låtande namnet "HAARP", planerar den amerikanska regeringen att bombardera himlen med energistrålar från enorma antenninstallationer. Dessa energistrålar kommer sedan att bli reflekterade tillbaka till Jorden från jonosfären som elektriska vågor i en extremt låg frekvens (ELF). Denna process är kapabel att transformera dessa ELF-vågor till ett mycket förrädiskt vapen för att:

  1. Dessa ELF-vågor är kapabla att penetrera hjärnorna på människor och djur om vibrationerna är riktade åt deras håll. Detta kommer inte bara att immobilisera offren och hindra dom från att utföra några rörelser eller försvarshandlingar, men kommer också även att göra dom galna. Ett användbart verktyg för militären, dessa vågor kan också penetrera tegelmurar och stål.
  2. ELF frekvenser förbättrar radiokontakter och mottagning, även dom inuti tjocka bunkrar och atomubåtar.
  3. ELF-vibrationer kan penetrera Jordytan och upptäcka gömda bunkrar.
  4. ELF-vågor kan användas för att spåra upp och noga bestämma missiler, flygplan och andra flygande apparater även på andra sidan Jorden.
  5. ELF-frekvenser kan helt blockera elektroniska apparater och radiovågor från fienden.
Dessa förmågor visar, emellertid, blott en aspekt av HAARPs teknologi. Möjliga sidoeffekter som är lika skrämmande måste också bli övervägda. Faktum är att, till dags datum, ingen helt förstår hur jonosfären kommer att reagera när den stöts samman med dessa energistrålar. Vi måste ha i minne att jonosfären är mycket ömtålig. Tillsammans med ozonlagret så skyddar det planeten Jorden och alla livsformer från yttre rymdens dödliga strålar. Det är definitivt möjligt att dessa ytterligare energistrålar utsända av HAARP-programmet inte bara kommer att störa utan faktiskt förstöra detta sensitiva system och det skyddande ozonlagret.

Naturligtvis, dom skiftande militära grupperna och deras forskare vägrar att bekräfta denna fara då dom muntert antar att ingenting kommer att hända. Följaktligen, dom fortskrider med projektet trots varningarna och vid år 2003 kommer det att vara 180 antenner som kommer att initiera denna galenskap. För närvarande är testerna i gång med approximativt 60 färdigställda antenner i operation. Vid foten av Alaskas bergskedja byggs en skog av antenner som en testplats för radiokrigsföring. Så här är det tänkt att det skall fungera:

Över ozonlagret ligger den ömtåliga jonosfären, ett gasformigt skikt berikat med elektriska partiklar som kallas för joner. Forskarna tänker hetta upp denna jonosfär genom att använda HAARP:s kraftfulla antenner så att massor av högfrekventa radiovågor kan skjutas in i bestämda områden i jonosfären. I sin tur kommer detta att skapa konstgjort svängda jonmoln som kan fungera mycket likt optiska linser. Dessa linser kommer att användas till att reflektera dom lågfrekventa ELF-vågorna. Dessa vibrationer kan användas för att fastställa positionen på ett flygplan, till exempel, men dom är också användbara för andra störande och dödliga objektiv: Dom kan siktas mot andra regioner på Jordens yta, beroende på vinkeln som vilken radiofrekvenserna är tillbakareflekterade från jonlinserna.

För länge sedan förlorade mars sin atmosfär. Samma öde kan snart hota Jorden…resultatet av ansvarslösa och rubbade amerikaner som också måste ta skulden för den mest förstörande dåraktigheten i andra världskriget - atombomben. USA:s regering försöker att lugna ner alla med att påstå att HAARP representerar ett rent vetenskapligt experiment men sanningen är att HAARP kamouflerar ett enormt strålvapenprojekt. Antennerna utgör en gigantisk, ny potentiell fördel för den militära eliten medan dom samtidigt utgör en kolossal potentiell fara för hela planeten och alla dess livsformer. Den obligatoriska miljöstudien för HAARP-projektet varnar för möjligheten till förändringar i jonosfären som kan påverka ozonlagret, tillsammans med andra saker. Intressant nog, denna studie var inte gjord av the American Environmental Protection Agency (EPA) ( det amerikanska miljöskyddet) utan snarare av det amerikanska flygvapnet och den amerikanska marinen.

Det borde inte komma som en överraskning, då, att den amerikanska militären i verkligheten tänker bombardera ozonlagret och jonosfären med detta strålvapen. När allt kommer omkring, amerikanarna har alltid velat vara den största och den mest kraftfulla nationen på Jorden. Emellertid, det är självklart att den anklagelsen inte ligger på dom amerikanska människorna som är emot detta program och som har ärliga, positiva mänskliga avsikter. Dom är likaledes inte ansvariga för vissa kväljande element som säger, likväl har det faktum, att andra människor är tvungna att ansluta sig till den där gruppens sida.

Trots allt detta, frågan återstår varför en sådan risk medvetet tas med den här sortens okontrollerbara kedjereaktion inom både ozonlagret och jonosfärens gränser. Svaret är tvåfaldigt:

   · Skapande av jobb för militären, likväl som medbestämmanderätt i stora och små affärer
   · HAARP är en pengaalstrande enhet som har medfödd makt från förverkligandet av sina vapen

HAARP-teknologi kan släppa lös en kraft som inte ens avlägset kan matchas med någon möjlig motståndare. Tills nu, alla nukleära attackscenarier inkluderat flera nukleära explosiva anordningar med höga elektromagnetiska pulser (EMP) detonerades på höga höjder. Använder man HAARP som ett vapen så kan samma resultat uppnås även utan atomenergi.

Emellertid, HAARP är kapabelt till mycket mer, för det kan penetrera djupt under Jordens yta där, till exempel, oljefyndigheter eller dom tidigare nämnda hemliga bunkrarna kan bli lokaliserade. Faktumet att speciella typer av strålning inte bara är farliga utan faktiskt dödliga för mänskliga varelser, växter och djur helt enkelt accepteras utan skrupler. Fastän HAARP kan användas som en superradaranordning mot flygande maskiner så existerar det inget berättigande för att äventyra livet för hela mänskligheten, djuren och växterna, verkligen hela existensen av planeten. Detta faktum verkar irrelevant till den militära eliten, stora statliga verkställande myndigheter och människorna med makt inom den amerikanska regeringen. Å andra sidan, dessa grupper verkar faktiskt belåtna med att dom varken bryter mot överenskommelserna att upphöra med nukleära tester (som nästan ingen följer ändå), eller antirobotförsvarssystemen eller nedrustningen. Dom är dessutom belåtna med att deras kriminella bemödanden har undflytt världsomspännande uppmärksamhet tills nu eftersom deras aktiviteter nära har hållits som en total hemlighet och eftersom allmänheten helt enkelt inte uppmärksammar denna situation.

Strålpistoler och mikrovågskrig är nästan en realitet, dock har människan inte råd att förlora ozonlagret eller något annat lager som omger världen, för att inte tala om sitt eget liv och växternas och djurens. Mänskligheten har inte råd att stöta bort atmosfären, för att inte tala om att störa, till och med förstöra deras harmoni. Allra minst, skadorna som tillfogas dessa atmosfärer genom denna galenskap kommer aldrig att läka och kommer att ställa allt Jordiskt liv på spel, kanske för alltid.

För närvarande, HAARP-installationen används enbart för måttlig testning dock uppträder störningar redan som inte längre kan ignoreras världen över. Dessa faktum verkar inte bry dessa människor så allvarligt, inte heller deras följeslagare, som har ansvaret för HAARP-programmet. Dom till och med nekar till att världsomspännande naturkatastrofer har någonting att göra med deras farliga experiment. Plejadfolket/Plejarfolket insisterar, emellertid, att det verkligen finns en direkt bindning mellan miljöförgiftningen och förstöringen och den globala uppvärmningen. Även om HAARP-testerna ännu är på en låg nivå, så utlöser programmet redan översvämningar, vulkanutbrott, jordskalv och stormiga väderförhållanden.

Flygplanspiloter har blivit instruerade att hålla sig på avstånd från installationen, således kan operationen redan vara i full gång, eller kommer att bli någon gång under 1998. Bara en gigawatt kraft från enheten är tillräckligt för att bränna ett hål i jonosfären. Men med full styrka, så kommer strålvapnet att ökas till 100 gigawatt…100 miljarder watt.

Det är ett faktum att detta nya strålvapen kommer att påverka och skada mänskliga varelsers och djurs medvetande och, naturligtvis, alla jordiska djurs, växters och människors genpool. Likaledes, det hela högsensitiva energifältet runt Jorden kan bli manipulerat till den grad att polerna rubbas.

Bombardemanget av jonosfären bidrar till många farliga, destruktiva och dödliga möjligheter men dom som bär ansvaret ger inte denna fråga ens en närmare eftertanke. Som resultat, dom spurtar för fullt med detta hemliga krigsmaktsprojekt för att spränga hål genom ozonlagret och hetta upp jonosfären.

År 1945 detonerade amerikanska forskare, på uppdrag av den amerikanska regeringen, den första atombomben nyligen i historien. Längre fram, erkände dom att dom hade underlåtit att på förhand ta med i beräkningarna vad som verkligen kunde hända under explosionen, huruvida, kanske, en nukleär kedjereaktion kunde ha resulterat som skulle förbränt hela Jordens atmosfär, till och med hela planeten. Deras inställning är nu densamma som den var med atombombstesterna, och risken av en katastrof med HAARP förblir 50:50. Experimentet idag blir utfört med samma odds som detonationen av Bomben 1945.

Även om våra värsta farhågor inte materialiserades då eftersom "allting gick bra", resulterade andra förskräckliga scenarion från dessa tidiga experiment. Nya bomber blev byggda och släppta på bostadsområden och dödade hundratusentals människor. Oräkneliga antal människor blev vanställda av brännskador och många ättlingar till dom radioaktivt smittade offren växte upp och liknade monster snarare än människor. Dessutom, enorma territorier blev radioaktivt infekterade världen över och har sedan dess blivit obeboeliga för många tusen år. Nedsmittningen resulterade från testningen av atombomber likväl som deras kommersiella syfte.

Som om detta inte vore illa nog, atommaterial som används för fredliga avsikter har tagit otaliga antal offer överallt i hela världen vid nedsmittning genom strålning, antingen av misstag, vårdslöshet eller med kriminell avsikt. I dessa fall, Amerika toppar listan av lagbrytare eftersom dom makthungriga människorna i den nationen har sanktionerat hemlig forskning kriminellt genom användandet av radioaktiva behandlingar, medicineringar etc., på tusentals oskyldiga människor i talrika byar och städer. Olyckligtvis, dom är inte det enda landet som gör detta. Medan dessa fakta har blivit åtminstone delvis allmänt kända vid det här laget, så återstår det för dom att till fullo bli avslöjade. Denna typ av forskning visar på en sådan avsaknad av mänskligt medlidande att vi frågar oss om dom helt enkelt var, eller fortfarande är, skrämmande, blodtörstiga och ansvarslösa monster? Atombomben, som har varit och fortsätter att bli använd för kommersiella avsikter som en "fredlig atomenergikälla", har medfört oändlig smärta, lidande och oreparerbar världsomspännande skada. Förstörelsen fortsätter.

Trots detta, Amerikanska forskare leder just för nuvarande och planerar i hemlighet en ny ohygglighet mot mänskligheten, en i hög grad stridslysten testserie som kommer att avfyra ett nytt futuristiskt, destruktivt och dödligt vapensystem. Detta system kan vara lika destruktivt och dödligt som atombomben för hela planeten och alla livsformer inkluderat mänskligheten. Det omedelbara resultatet likväl som dom långsiktliga resultaten av denna galenskap har den samma osäkerheten som den år 1945 när den första atombomben tilläts explodera. Verkligen, några upprörda vetenskapsmän vill inte ha något att göra med hela denna sak. Dom har den åsikten att livet på Jorden i dess nuvarande form och existensen av planeten äventyras ännu en gång med handlingar av makthungriga människor, speciellt av den amerikanska regeringen och militären.

HAARP-programmet är ansett som ett av dom största hoten mot ozonlagret av dom forskare som fortfarande besitter en ansvarskänsla. Dessutom, HAARP-programmet kan påverka många aspekter på Jorden inkluderat dess yttre sfärer och alla livsformer. Möjligheterna sträcker sig från hudcancer till omväxlingar i klimatzonerna, från våldsamma stormar och torka till översvämningar, jordbävningar och vulkanutbrott. Det är uppenbart att allt detta är en daglig del av livet även nu, framkallat av överbefolkningsvansinnet och dess konsekvenser som, till exempel, förstörelsen och förgiftningen av vår miljö, resulterande global uppvärmning och skiftandet av vikt i Jordens övre lager.

Emellertid, pågående HAARP-experiment har blivit skyldigt till klimatförändringar för en tid nu som, i sin tur, har utlöst världsomspännande jordbävningar, vulkanutbrott, översvämningar och miljökatastrofer. Dom ansvariga för HAARP-programmet förnekar, naturligtvis, att sådan testning skulle generera detta kaos. Men Plejadfolket/Plejarfolket fastslår kategoriskt att så är fallet. Vidare hävdar dom att HAARP kommer att orsaka så mycket förstörelse, smärta, lidande och förtvivlan i framtiden att varken naturen eller något levande ting någonsin kommer att klara av att återgå till ett normalt stadium av jämvikt. Långtidseffekterna kommer negativt influera allting på Jorden, och återhämtning kommer att bli allt annat än möjlig.

Sedan ganska länge nu har en världsomspännande jakt på ozonförstörare såsom fluorklorokarboner hållit på, och det med rätta. Dock har amerikanska industrin och regeringen spärrat vägen för många viktiga miljöfrågor och verkar att vara likgiltiga för framåtskridande och skyddande av livet i allmänhet. Detta är bevisat genom Amerikas ohörsamhet för dödsstraff som är glorifierat av många av dess invånare och skoningslöst använt. Samma godtycklighet fäster inte avseende vid mänsklig välfärd av dess maktelit, och deras följeslagare är exemplifierade av deras förvärv av det nya HAARP-vapnen. Utan att konsultera någon annan mänsklig inneboende på denna planet, skjuter deras militär farliga hål in i den ömtåliga jonosfären och äventyrar därmed allt jordiskt liv. Dessa mäktiga människor tar själva på sig att göra dessa kritiska beslut utan att bekymra sig för någonting annat än deras förbaskade maktgalenskap och storhetsvansinne. Jonosfären kommer verkligen att bli skadad och delvis upplöst av HAARP-programmet, därigenom tillåts farlig, kosmisk strålning ohindrat att komma in i Jordens atmosfär. Endast detta bevisar att HAARP är ett ansvarslöst projekt. Sådan dåraktighet finns att se i den mänskliga historiens krönikor men detta är rutinmässigt undangömt från människorna. År 1958, till exempel, sprängdes tre atombomber i atmosfären för att påverka vädret. Inom två år efter denna dumma handlig, resulterade en hel serie av klimatkatastrofer. Trehundrafemtiotusen (350 000 övers. anm.) kopparnålar, varje ungefär 1-2 cm i längd, sköts in i jonosfären år 1961. Resultatet var att Jorden hämnade sig med att jordskalv i Alaska som mätte 8.5 på Richterskalan, medan en stor del av kustlinjen i Chile gled ner i havet.

År 1963, detonerade amerikanarna och Sovjet trehundra megaton atombomber i stratosfären och rev upp gigantiska hål i ozonlagret. Dessa är bara ett fåtal av dom många kriminella ohyggligheter som utförts mot mänskligheten av Amerikanerna och före detta Sovjetiska regeringstjänstemän. I sanning, flera dussin brott kan bli tillskrivna amerikanarna, ryssarna, fransmännen, israelerna, kineserna och andra som strävar efter dessa samma ondskefulla mål.

Vad HAARP kan föröva är långt värre än allt som någonsin förut skådats. Hotet har sitt ursprung från dess plats, 320 km (200 miles) nordöst om Anchorage. Det är norra Alaskas ödemark, en skog av antenner som kommer att bestå av 360 torn, 24 meter höga (72 fot), som håller på att byggas från vilka militären kommer att skjuta buntvis av högfrekventa strålar in i jonosfären. I experimentell form, detta har varit igång för en tid nu med resultatet att fler klimat- och stormrelaterade katastrofer, jordbävningar och vulkanutbrott alltmer har inträffat. Syftet med experimenten är att hetta upp och delvis omplacera det skyddande lagret som omger vår planet. I denna process bränns gigantiska "linser" in i jonosfären med avsikt att studsa buntade ELF-vågor tillbaka till Jorden.

Bernard Eastlund, en ansvarslös student till Nikola Tesla (1856-1943), förberedde det vetenskapliga grundarbetet för HAARP. Han patenterade sitt arbete år 1985 under den hotfulla titeln, "Metod och mekanism för att ändra ett område av atmosfären, jonosfären och/eller Jordens magnetiska sfär". Detta projekt visade sig vara global vandalism eftersom enorma mängder energi med gigawattskraft skjuts in i Jordens yttre sfärer. Den innevarande påverkan och dom framtida effekterna på denna planet och alla livsformer, mänskliga, animala och växternas, kan inte bli uppskattade på något sätt alls.

Några få år efter hans uppfinning förlorade Eastlund kontrollen på sitt patent när han fick finansiella problem. Han uppgav att antenninstallationen i Alaska i verkligheten är en massiv strålpistol, kapabel att förstöra inte enbart alla kommunikationsnätverk utan också missiler, flygplan, satelliter och mycket mer. Han påstår att det finns sidoeffekter, både önskade och oönskade, inkluderat klimatkatastrofer överallt i världen eller åtminstone i vissa regioner, och obegränsad dödlig strålning mot vilket det inte finns något skydd. Valet av placeringarna för detta dödliga kaos kommer att ligga i händerna på den ansvarslösa militären och regeringstjänstemännen och andra. Det finns även den sidoeffekten av intåget av dödsbringande strålningar vilken det att det inte finns något försvar emot dom.

´Billy´ Eduard Albert Meier


Kopiering och nytrycksrättigheter erbjuds alla som är intresserade.(OBS! Ovanstående är ingen officiell översättning. Originaltexten finns att läsa hos FIGU.)