JHWH/Gud/Jehova/Allah


Religionens Gud och dess skrifter är absolut nonsens och bedrägeri! Gud och andlighet finns, men inte alls i den bemärkelse som sekter och religioner etc. vill påskina. I de sanna urgamla skrifter, som delger oss människor den andliga läran, finns ordet JHWH (översätts till "Gud") frekvent omnämnt, och som ord och benämning har JHWH existerat i många hundratusentals år. JHWH (Jshwjsh - uttalas: ish-wish) är en rang som betyder, översatt till jordiska språk, "Kung av Visdom" eller "Vishetskonung". En JHWH besitter den högsta graden och nivån av materiellt och andligt vetande som en mänsklig varelse kan uppnå (medan den fortfarande lever i en grov-materie- (materiell) kropp). En JHRH ( Jshrjsh - uttalas : "ish-rish") är en "Vishetsdrottning" och en ELO-JHRH är en "halv-vishetsdrottning". JHWH alias "konung" har således ingenting med hierarki att göra, utan det står för en spirituell och medvetanderelaterad nivå av evolution.

Uttrycket YHWH (Gamla Testamentet) var ytterligare en felaktig framställning av det egentliga uttrycket JHWH. Uttrycket Yahweh kom också från detta misstag (YHWH).

Människor har även låtit påskina att JHWH skall uttalas Jehova och att det skulle vara det rätta namnet på Gud. Denna slutsats är alltså helt fel. JHWH (uttalas ish-wish) och betyder "Kung av Visdom" eller "Vishetskonung" (som tidigare nämnts). Jehova var en mänsklig varelse, en av de från fjärran hitresta, som genom sitt liv var en blodtörstig tyrann! Den värsta av de värsta! Den första bokstaven i hans namn ändrades genom tiderna till ett "Y" (troligen från YHWH), som i urgamla tider hade samma uttal som "J" (uttalas "ih"). Hans egentliga namn var faktiskt Jehova Zeboath.

Uttrycket Allah användes av profeten Mohammed. På hans tid översattes JHWH till Allah på hans språk.

Jehova, Yehova, JHWH, YHWH, Allah, Gud, eller vilken benämning folk än föredrar, skapade på intet sätt Universum! Detta var och är en falsk lära! Dessa Gudar, för de var faktiskt flera, var bara helt enkelt mänskliga varelser av kött och blod, somliga goda andra onda, men med högre vetande än sina följeslagare.


(Källa: http://www.figu.org.)