Fluor är ett dödligt gift!


Flera miljoner oskyldiga människor har blivit hjärntvättade av aluminiumföretag att felaktigt tro att tillsättning av natriumfluorid till vårt dricksvatten skulle reducera karies hos våra barn.

Fluor, den kemiska undervärldens gangster, möjliggjorde atombomben. Den enda vetenskapliga väg att fria dom nödvändiga kvantiteterna av klyvbart Uran 235, begravt i den inerta massan av dess härstamning U-238, är att tvinga Uran-hexafluorid-gas genom många antal porösa barriärer. Nästa del av processen koncentrerar gradvis elementen och skapar en dödlig risk av strålning. "Hex" är vad dom kallade detta otäcka ämne.

Miljoner människor dricker vatten som är spetsat med natriumfluorid-lösning, en kemisk kusin till natrium, fluor är inte lika giftigt som "Hex"…men tillräckligt giftigt att, i höga koncentrationer, vanligen användas till att döda kackerlackor och råttor och som en dödlig pesticid. Ändå är denna fruktansvärda, dödliga natriumfluorid, i realiteten tillsatt i dricksvatten och har förklarats vara "absolut säker för all mänsklig konsumtion". Varje kvalificerad kemist vet att en sådan "absolut säkerhet" inte bara är ouppnåelig, utan total illusion! Fluor är en medicinsk bluff och kan enkelt kontrolleras genom ett besök på ett biomedicinskt bibliotek!!!

År 1993 gjorde man studier i USA, Indien och Japan där man undersökte 445000 barn som bodde i områden med naturligt höga halter av fluor i dricksvattnet. I samtliga fall utgjorde en högre fluorhalt i dricksvattnet fler hål i tänderna. Man konstaterade att det inte existerar någon forskning som stöder teorin att fluor förebygger karies. Även data från WHO visar att högre fluorhalt i dricksvatten ökar risken för hål i tänderna.

Detta kan vara en möjlig mekanism för fluors skadeverkningar på vår kropp: Fluor är en negativ jon. Metaller som kvicksilver, aluminium och bly är positiva joner. Joner kan inte ta sig in i kroppens celler för att dom är laddade partiklar. Men om däremot en positiv jon stöter på en negativ jon, så förenas dom och blir tillsammans neutrala, och kan då ta sig in i en cell. Fluor är den negativa jon som starkast och lättast förenar sig med positiva joner och kan på detta vis ta med sig giftiga metaller in i celler, lämna dom där och ta med sig en, för cellen livsviktig, metall ut. På liknande sätt som fluor förstärker effekten hos Mogadon®, kan fluor förstärka den skada som metallerna utgör i t.ex. hjärnan. Fluor kan också förena sig med organiska ämnen i vårt blod, där resultatet är okänt.


Den grymma historien bakom fluorering

Det var år 1939 som ett berömt institut i östra delarna av Förenta Staterna förordnade deras biokemist att finna en användning för det natriumfluorid-avfall som produceras av aluminium-gjuterierna. Ungefär 45 andra industrier hade också problem med att bli av med fluoriden. Många var plågade av dyra skadeståndssviter som uppstod från dom skadliga effekterna av giftet på boskap och skörd. Oljeraffinaderier, metallsmälterier, kakel, tegel, stål, gödningsmedels- och keramiska fabriker och många anläggningar hos Atom Energi Kommissionen var inblandade. Kostnaderna för att eliminera denna kemikalie var fantastiskt höga.

Fanns det inget sätt denna biprodukt kunde bli lönsamt använd? Nu var denna biokemist en smart och listig man. Han kom på en stor idé att göra pengar på: varför inte tillsätta ämnet i dricksvatten? Han hade absolut ingen medicinsk bakgrund och hade inte lett någon klinisk forskning om effekterna av natriumfluorid på vår kropps kemi(!). Hans idé slog igenom stort hos företag som var tyngda av vad dom skulle göra med natriumfluorid-avfallet.

Nästa steg var inte svårt…bolla över idén till reklambranchen och låt dom hjärntvätta allmänheten att tro att det största måttet av hälsa i modern tid blivit funnet. Ge en "fantastisk lögn" till den lättlurade allmänheten och om det låter vetenskapligt så kommer dom att svälja både kroken och betet! Så dom använde den fantastiska lögnen att natriumfluorid i dricksvattnet skulle förhindra karies hos barn, efter dom funnit en stad i Texas som hade natriumfluorid naturligt i dricksvattnet och att det verkade som att dom hade färre tandskador. Allmänheten var ivrig att höra mer. Äntligen, ett sätt att förhindra karies! Sorgligt nog, dom flesta blev övertygade från början trots att varje skarpt tänkande person vet att karies kommer av dåligt näringsintag och speciellt av hög konsumtion av raffinerade läskedrycker, godis och andra sötade produkter.

Det bästa sättet att marknadsföra en verkligt ohälsosam produkt är, naturligtvis, att påstå hur hälsosam den är! "Big business" och stora professionella organisationer har en förmåga att hålla ihop. Kom ihåg, dom har makten över medierna bakom dom på grund av den ekonomiska kontrollen brukad av förläggarnas huvudkällor för reklambolagsintäkter! Med hjälp av TV, radio, tidningar och tidskrifter, marknadsförde dom största business-, samhälls- och professionella organisationerna dom "stora fördelarna" med natriumfluorid, fastän det var totalt felaktigt och farligt för människor.

Den som officiellt ifrågasatte denna förgiftning av dricksvattnet med natriumfluorid kallades dum, okunnig, oinformerad och efterbliven! Dom flesta läkare och tandläkare gav efter för dessa maktfulla krafter av rädslan att bli misskrediterade av sina professionella sammanslutningar och samfund. Emellertid, du kan alltid hitta några ärliga och uppriktiga professionella som slåss för sanningen hur mycket andra än kan förlöjliga dom! Extremt tryck sattes upp mot kommunstyrelser och regeringar för att fluorera dricksvattnet. Stora affärsverksamheter och omfattande professionella organisationer, som kan bete sig som Maffian, tar inte ett "Nej" som svar! Dom vet hur dom skall sätta staten, städer och vatten-ämbeten under tryck så att dom tänker och handlar som dom vill, ofta inte till det bättre!


Chockerande historiska fakta om fluor

** Adolf Hitler sökte en möjlighet att göra människor fogliga och lättpåverkade. Han upptäckte att luktfri natriumfluorid sakta förgiftar och gör den lilla vävnaden i hjärnans vänstra bakre nacklob, som normalt hjälper en person att motstå dominering, overksam.

** De nivåer av fluor som vi får i oss genom tandkräm och dricksvatten är neurotoxiska.
** Fluor gör så att muskler rör sig åt ett håll, men inte att slappna av. I stora doser orsakar fluor förlamning och död.

** Natriumfluorid är klassificerat tillsammans med arsenik och cyanid som ett farligt gift och används i råttgift.

** Fluor är den huvudsakliga beståndsdelen i nervgasen Sarin.

** Fluor används som insektsbekämpningsmedel i t.ex. Parathion.

** Flera psykoaktiva droger är fluorföreningar, t.ex. Prozac® och Rohypnol®. Den s.k. våldtäcksdrogen som är fluorerad Mogadon® är ett gift.

** Vätefluorid är ett miljöfarligt ämne från industrin. Det är olagligt att sälja eller ge bort ett piller på 1 mg (i USA).

** Fluor förstör sakta kroppens självläkande förmåga, föryngrings-förmåga och ger upphov till förtidigt åldrande, benskador och deformationer, ökad risk för osteosarkom (skelettcancer) och ökad tillväxt av andra cancerceller.

** Fluor ökar risken för höftfrakturer med 41%.

** Benförändringar finns kvar i upp till 22 år efter avslutat intag av fluorerat dricksvatten.

** Fluor kan ge upphov till att tandemaljen ruttnar, dålig hälsa, mongolism hos spädbarn.

** Fluor sänker intelligensen, påverkar inlärningsförmågan negativt och påverkar hjärnans utveckling under fostertiden.

** Fluorintag ger hyperaktivitet hos nyfödda och kognitiva störningar hos vuxna.Viktiga råd som hjälper oss till en bättre hälsa
och ett längre och rikare liv

Använd alltid tandkräm utan fluor (införskaffas på hälsokostaffär eller Konsum)! Tillåt inte att tandläkaren penslar "banansalva" på era barns eller era egna tänder! Tillåt inte att ditt barn sköljer med fluor i skolan eller hemma, och gör det inte själv heller! Bannlys fluortuggummi och fluortabletter! Använd bara ekologiska produkter! Odla grödor och föd upp djur själv! Fluor är inget näringsämne! Det finns inget som heter fluorbrist! Fluor är ett dödligt gift!!!

* * *

"Fluorering är det största fallet av vetenskapligt bedrägeri i detta århundrade, om inte i alla tider."
- Robert Carton, Ph.D., Toxikolog

"Överlevnaden av denna falska kontrovers representerar en av dom största triumfer av vetenskapligt kvacksalveri i våra tider."
- Consumer Reports '78

"Efterhand som fler och fler respekterade forskare och kunniga börjar tala om de skadeverkningar kronisk påverkan av fluor kan ge, kan vi bara hoppas att tandläkarna vill besvära sig med att läsa den dokumenterade forskningen."
- DR. Hardy Limeback

"Fluorider är generella protoplasmiska gifter, med förmåga att ändra cellers ämnesomsättning genom hämning av speciella enzymer. Källor till fluorförgiftning inkluderar dricksvatten innehållande 1 ppm eller mer fluor."
- The American Medical Association, 18 September 1943

"Dricksvatten innehållande så lite som 1.2 ppm fluorid orsakar utvecklingsstörningar...vi kan inte riskera att orsaka sådana allvarliga störningar. I ljuset av vår nuvarande kunskap om kemin bakom ämnet, överväger de potentiella skadorna de potentiella fördelarna".
- The American Dental Association, 1 Oktober 1944


(Källa: http://www.figu.org och Fluor - en århundradets bluff.)