Husdjuren är bär på en enorm härd av livsfarliga sjukdomsalstrare


Allt fler sjukdomsalstrare bildas, upptäcks och muterar. Därigenom bildas för människan allt farligare angripare. Dessa angripares värdar är våra husdjur. Nu är den allvarliga fågelinfluensan i antågande och detta är bara början, ty det som nu hotar är mycket, mycket allvarligt. Faktum är det så, att mångårig forskning klart visar att människans nuvarande förhållande till djuren medför sviktande hälsa och otaliga mer eller mindre allvarliga komplikationer för oss. Människan har alltmer frångått sitt naturliga förhållande till djuren och i allt större skala förmänskligat dessa varelser i sina handlingar och sitt tänkande. Detta är emot varje naturlag, inte bara i det att djuren berövas sin naturliga utveckling utan även mången olycka som drabbar de människor som har ett alltför nära eller oförsiktigt förhållande till dessa varelser, djuren. Djur får således aldrig behandlas som mänskliga livsformer, toch sjukdomarna dessa djur bär på, och då i synnerhet gällande katter och hundar, är mångfaldiga, plågsamma och i många fall även obotliga och/eller dödliga för människan.

Katter rör sig i, för oss, betydligt giftiga och smittsamma zoner. Därmed för de med sig otaliga virus, baciller, mikrober och bakterier som är ytterst skadliga för den mänskliga livsformen. Hundens förmåga att sprida liknande sjukdomsalstrare är ca 17% lägre i förhållande till kattens, men faktum är att i det stora hela bidrar detta inte till någon nämnvärd skillnad då även dessa rör sig i områden som innebär mycket stora risker för oss.

Det är inte bara katter och hundar i vår husdjursskara som bär på skadliga sjukdomsalstrare. Burfåglar ligger på tredje plats i farlighet. Men även kaniner, vesslor, sköldpaddor och alla övriga djur som hålls i mänskliga boendeutrymmen är till skada för oss genom den smitta de bär på och sprider. Djuren i sig är dock oftast immuna mot dessa sjukdomsalstrare. Ofta smittar djuren människor med olika infektionssjukdomar, däribland reumatism och tuberkulos. Just i fallet reumatism är katter och hundar ansvariga för ca 56% utav de totala fallen. Men även gällande det otaliga antalet influensasjukdomar som årligen cirkulerar är katter och hundar till stor grad ansvariga. Dock är dessa nämnda plågor endast ett fåtal utav de som verkligen drabbar den mänskliga varelsen via husdjuren.

Djur skall egentligen aldrig tillåtas i mänskliga boendeutrymmen utan skall bo eller leva i egna utrymmen eller inhägnader. Efter kontakt med djur skall man alltid utföra en noggrann hygienisk rengöring, ty bacillerna hos dessa djur överförs via öppna sår, ögon, öron, näsa och mun. Således skall man absolut hålla sig ifrån denna totalt vanvettiga handling där man pussar på djuren eller intar föda tillsammans med dem etc. Märk väl att det aldrig går att hålla ett djur totalt desinficerat. Ty redan ca 24 minuter efter en kemisk desinficering bär djuret återigen på de för oss farliga och dödliga sjukdomsalstrarna.

Bortsett från husdjuren katter och hundar så är råttan den största sjukdomsalstraren. Faktum är att hade vi inte haft ett så nära förhållande till katter och hundar så hade pesten aldrig fått ett sådant fäste och en sådan utbredning som den fått genom vår historia. Ca. 59% av alla pestens dödsoffer gick hädan just därför att de fått infektionen via katter och hundar, och liknande scenarion kommer med stor sannolikhet att utspela sig igen. Den antågande fågelinfluensan är bara en utav alla farsoter som hotar och kommer att hota jordemänskligheten. Detta är ett reellt faktum som bör tas på största allvar. Av alla sjukdomar som drabbar människorna på vår planet grundar sig ca 63% i det att man haft en för nära kontakt med djuren. Således, det är dags att vi använder vårt förstånd och tar vårt förnuft tillfånga innan det är för sent.

Enligt nyheterna i början av september 2004 hade holländska forskare fått bevis för att vanliga huskatter kan smittas och bli sjuka av fågelinfluensa och därefter smitta andra katter. Dessa upptäckter, menade de, kan därigenom visa att H5N1 fågelinfluensavirus under 2003 och 2004 hade uppnått den graden där detta virus sprids mellan däggdjur och således också bland människor då minst 26 människor i Vietnam och Thailand dog av H5N1.

Utöver sjukdomsaspekterna följer denna, nämligen att det heller inte är utav naturen ämnat att djuren skall fylla människors plats när det gäller närhet och beröring med sexuella aspekter. Ty djuren berövas därigenom sin naturliga utveckling och leds bort från och förvägras sin naturliga evolutionslinje. Och även när människan idkar ett sådant kärleksförhållande till djuren bildas felaktiga kopplingar och signaler som inte är bra för henne. Människor skall idka sexuell kärlek och beröring med människor, ty detta är en del utav Skapelsens storslagna plan då även den mänskliga varelsen måste följa sin evolutionslinje.

Men naturligtvis är det på intet sätt fel att hysa vänskapliga känslor för djur. Djur är ett utav naturens harmoniska och vackra inslag och deras vibrationer har ofta positiva effekter hos människan. För många kan vänskapen till ett husdjur ex. vara vägen bort från ensamhet, sjukdom och sysslolöshet. Det är också i naturen med alla dess skapelser som människan finner harmoni. Människans uppgift är bl.a. att vörda och värna om alla Skapelsens skapelser och har mycket att lära från livsformerna på vår planet, där allt strävar efter att uppnå en jämn och harmonisk balans och där allt och alla har sin värdefulla plats. Dock måste vi alltid komma ihåg att tvätta oss noggrant efter vi umgåtts med djur då deras bakterieflora inte får beblandas med vår. På detta sätt kan vi harmoniskt leva tillsammans sträva framåt, utvecklas och vara sunda och friska.