Desiderata


Nu också som hörtext, intalad av Elmar Gunsch, och kan även erhållas som Video eller hör-CD från FIGU Online-Shop.


Översättare: Eliiza och Ingvar


Kära läsarinnor, kära läsare

Med denna ovanliga rundskrivelse (DESIDERATA = Önskvärda erforderliga ting) når vi fram till er, för att i den dagliga emotionsladdade men känslokalla tid helt enkelt önska det, som de efterföljande orden av ‹Billy› Eduard Meier så vackert och verksamt utsäger.

Men med våra ärliga önskningar förknippar sig också den begäran, att den här rundskrivningen efter ert gottfinnande så ofta som möjligt kopieras och sända den till er familj, till släktingar, vänner, kolleger, bekanta eller helt enkelt till människor vars adresser ni förfogar över. Skulle ni äga tillräcklig kännedom i franska, italienska, spanska, ryska, j apanska eller i något annat språk och vore intresserad av att översätta den efterföljande texten, kontakta oss då omgående. Våra bemödanden vore då krönt med framgång, om detta brev med sitt värdefulla innehåll fann sin väg runt om i vår värld, för att åstadkomma lite frid i tankarna och känslorna hos människorna. Med vänliga hälsningar och de bästa önskningar på er vidare levnadsbana.

FIGU
Semjase-Silver-Star-Center
Hinterschmidrüti
Fax 0041 (0) 52 385 42 89Desiderata


Hys aktning för friheten, för den är en rättighet och egendom för alla människor och alla andra livsformer.

Hys aktning för kärleken, för den är Skapelsens, människornas och livets väsen. Respektera friden, för den är säkerheten för all god utveckling och den fria evolutionen.

Hys aktning för harmonin, för i den ligger tankarnas, känslornas, handlingarnas såväl som alla tings oberördhet.

Låt dig inte stressas av oväsen och börda och från vardagens idoga aktivitet, utan förbli alltid lugn i alla livssituationer.

Sök ro, frid, kärlek och frihet - allt värde står att finna i harmonin.

Sök stillheten en viss tid varje dag, för den ger dig återhämtning och begrundan.

Öva dig däri, att du skall komma bra överens med alla människor, utan att du därvid ger upp hoppet om dig själv, alldeles beroende på den mån det är möjligt för dig.

Respektera alltid dina medmänniskor som människor, hur de nu än må vara beskaffade med egna viljor; till och med den värsta bland dem är en Skapelsens skapelse och därmed en sådan som du - en människa.

Säg alltid fritt, klart, lugnt och öppet dina sanningar, för endast genom dem uppstår en bild av verkligheten som nämnt sakerna vid deras rätta namn.

Låt även de andra människorna säga sin mening, för de har givits samma rättighet som dig själv.

Lyssna således även på de andra, såväl de förståndiga och intellektuella liksom även de dumma, de enfaldiga och ovetande, för även de har en åsikt och någonting att säga eller berätta.

Men undvik angripande, högljudda och påstridiga personer, så att du inte hemfaller till deras meningslösa dispyter, för sådana människor förolämpar medvetandet, mänskligheten och allmänbildningen;

men glöm dessutom inte, att även de är Skapelsens väsen, vilka du som människa måste bemöta med tillbörlig aktning, även om deras tankar, känslor, gärningar och handlingar inte är acceptabla.

Drar du jämförelser mellan dig och andra, så är det oundvikligt att inse, att de andra är större eller mindre än dig själv inom vissa saker, men det ger dig ingen anledning till att du känner dig stå över eller under de andra.

Var alltså varken fåfäng eller arrogant, varken bitter eller skamsen, för det kommer alltid att finnas människor som är såväl bildningsmässigt som moraliskt och karaktärsmässigt osv. större eller mindre än dig själv.

Dra dig emellertid aldrig för att njuta av allt som du ärligt har uppnått och skaffat dig genom arbete.

Gläd dig fördenskull såväl över dina positiva planer och deras förverkligande.

Förbli alltid mån om att vidareutbilda dig i alla tänkbara ting och i din personliga och medvetandemässiga evolution.

Var därför i anspråkslöshet alltid intresserad av din egen framtid, däremot bara i rättrådighet, då det är människors verkligt positiva ägodel med tiden.

Gå fram med övervägande och omtänksamhet såväl i ditt arbete som i dina löpande affärer, för gott arbete är värd en god lön, och övervägda, försiktiga och ärliga affärer lönar sig med tiden positivt, även om de måste bli verksamma i en värld av illistighet.

Om du uppnår positiva goda framgångar, låt då fördenskull inte dina ögon förblindas och dina öron dövas för allt det som är förefintliga dygder.

Men respektera människornas sätt och vis med vilka du har att göra, för rentav många strävar efter höga ideal och uppnår aldrig sitt mål.

Överallt tycks levernet vara fullt av hjältemod, men när man tittar bakåt, framträder insvept i dis bara rädsla såväl som begäret efter att vara större än vad man i verkligheten är.

Respektera därför inte dessa saker på det sätt, att du skulle vilja försöka efterlikna dem, utan känn dig själv i sanningsenlig form, för att förverkliga dig själv positivt i din personlighet.

Och förbli på så sätt i all din personlighet. Förespegla inga människor sympati, om du inte känner några sådana känslor för dem.

Försök inte att lura dina medmänniskor med det som inte motsvarar sanningen, för ärlighet är ett krav, som obestridligt tillsammans med vetandet är vägen till vishet.

Var aldrig cynisk gentemot en ärlig kärlek, för den ger dig vissheten, att själv leva med i allt, såväl i det andliga som i det fysiska.

Och kärlek är Skapelsens verkliga väsen, urevig och bestående under alla stortider bortom alla tänkbara obarmhärtigheter och besvikelser.

Den är den egentliga grundstenen och den sanna livsdriften, ur det formas strävandet efter det högre och högsta.

Den tar inte slut i sin oföränderlighet och pulserar i den skapande harmonins eviga rytm.

Ge med anständighet upp alla de negativa sakerna i ditt liv och låt dig rådas genom självkännedom i ditt självförverkligande.

Ta gärna emot allt det, som ditt positiva vetande och din välbalanserade vishet råder dig till, och underhåll disciplinen av dina tankar och känslor liksom hela medvetandet, för att du därmed är beväpnad i alla lägen och inte misströstar vid ett plötsligt olycksfall.

Visa alltid trofasthet och ärlighet och gör dig aldrig olycklig med saker som är orätta, eller som du inbillar dig.

Håll dig undan från fruktan och ångest, som mycket ofta uppstår genom ensamhet och tanketrötthet samt genom sysslolöshet.

Ensamhet, tanketrötthet och sysslolöshet är framåtskridandets fiender; sök därför sällskap hos de vetande och visa, för de lär dig att stimulera och använda tankarna och vara aktiv framåtsträvande.

Utöva alltid kontrollerande en hälsosam självdisciplin, men var alltid vänlig med dig själv, för du är en egen självständig personlighet, som behöver såväl omvärldens vänliga uppmärksamhet och även din egen.

Du är en Skapelsens skapelse, universumets, och närmare bestämt inte mindre än dina medmänniskor, än träden, växter och djur av alla kategorier och arter i den universella rymdens oändliga vidder.

Du har en rättighet att finnas till i livet och vara på denna jord, vem och vad du än är, om du nu förstår det eller inte, att universumet utvecklar sig så som det är planerat utav Skapelsen, universalmedvetandet.

Ingenting utvecklar sig utan Skapelsens kärlek, ingenting utan att det skall, och inom ramarna av de givna lagarna och buden.

Acceptera därför, att också bara du fördenskull lever, eftersom du skall och därför att det är så bestämt för dig genom den sedan väldigt länge stadigvarande Skapelseplanen.

Lev därför i frihet, kärlek, fred och harmoni med dina jämlikar och alla Skapelsens skapelser.

Lev också i fred, kärlek, frihet och harmoni med Skapelsen, vartill du också alltid håller fast vid den.

Lev också i fred, kärlek frihet och harmoni med dig själv; med ditt psyke och din personlighet, varhelst dina göromål, tankar, känslor, avsikter och strävanden är i livets alldagliga villervalla.

Låt inte detta gå dig förbi, inte ens trots all hets och slit, inte trots alla besvikelser, söndervittrade drömmar, förnekanden och tårar, för världen och livet är trots allt skönt och värt att leva.

av Billy
Fastän denna DESIDERATA bär samma namn som den sedan länge kända av Max Ehrmann (1872-1945), innehåller Billys DESIDERATA en fullkomligt ny utvidgad text, som inte är identisk med det äldre verket. [Desiderata = önskvärda erforderliga ting] FIGU