Universum/Skapelsen

 

Ett Universum kallas också för en "Skapelse" eller ett "Universellt Medvetande", och vårt Universum är ett av dom många universum som existerar. Vårt Universum (vår Skapelse/Universella Medvetande) bildades genom Big Bang, en urtypisk urgammal ofantlig smäll, som riktades äggformat i en hastighet som var 10 upphöjt till 7000 gånger ljusets hastighet. Denna urtypiska smäll utgick från en mycket liten och hårt sammanpressad boll, i en loppas storlek, av energi. Universum/Skapelsen växer, avtar och växer igen, vilket karaktäriserar allt liv

Vi lever i ett Skapelse-universum, som är den yngsta form av Skapelse. Nästa nivå kallas för Ur-Skapelse/Ur-Universum, och följande nivå för Central-Skapelse/Central-Universum. En Skapelse genomgår 10 upphöjt till 49 olika stadier, och den yttersta av alla Skapelseformer är alltså den 10 upphöjt till 49:e som kallas för Absoluta Absolutum. Det Absoluta Absolutum var den inledande Skapelseformen som skapade sig Själv från den Absoluta Tomheten via den ursprungliga Big Bang. Därefter gav den sig iväg ut på sin väg igenom dom 10 upphöjt till 49 olika Skapelseformerna. Varje stadium genomlevs under ett visst antal år. Räknat i jordeår är detta ca 85*10 upphöjt till 18 år! När Skapelsen genomgått alla stadier och blir till det Absoluta Absolutum förs det in i ickerymden och förenas med andra Skapelser som uppnått detta stadium, det Absoluta Absolutum. Därefter går den till vila i många miljarder år tills den ännu en gång återbildas till en ny Skapelse i en ny Big Bang.

Man skulle kunna säga att Universum/Skapelsen är en "ide" eller ett "koncept". När ett Skapelse-universum uppnår den andra nivån, den av en Ur-Skapelse eller ett Ur-Universum, självalstrar detta Universella Medvetande en "ide" av en ny simpel Skapelse (Den typ av Skapelse som vi är bekanta med och befinner oss i.). Denna "ide" (eller detta "koncept") består av renaste andliga energi och innehåller allt för att bli självskapande för Sig själv inom Sig själv. Dess storlek är som en loppas (som jag tidigare nämnt) men inom sig alstrar den så ofantliga energier att det slutligen leder till en Big Bang, ett nytt Universum/Universellt Medvetande, en ny Skapelse. Ett Universum eller en Skapelse består inte bara av det materiella bältet som vi ser, vilket är Kosmos med allt vad det innehåller som härstammar från när grovmateria samlas och kondenserar, och befinner oss i, utan det består av sju olika bälten som alla formas samtidigt med Big Bang. Med detta menas att Universums, Jordens och andra världars födelse etc. är en Skapelse-fysisk process och har inget samband med en påhittad "Skapande Gud". Dessa händelser är resultat av rent andligt-fysiska och materiellt-fysiska processer som är baserade på kemi och fysik.

(Källa: http://www.figu.org.)