Genuina bevis i fallet Meier


Det finns åtskilliga bevis för att Billy Meiers kontakter har ägt rum. Ett stort antal fotografier och filmmaterial, mycket gjort redan på 1970-talet då dagens datorteknink inte fanns tillgänglig och dessutom med tanke på att Meier är en enarmad man. Det finns även hundratals kontaktrapporter utförligt nedskrivna av Meier, i vilka det berättas om kommande händelser och upptäkter i vår Jords historia. Händelser och upptäkter forskare och vetenskapsmän bevisligen kommit fram till åratal och till och med decennium EFTER Meier berättat för oss om dem.

En man vid Michel Horn har undersökt och dokumenterat Meiers fall sedan slutet av 1970-talet och har bl.a. gjort dokumentärer om hans historia. Högst intressanta berättalser väl värd att ta del utav. Filmerna finns i DVD-format och heter "The Meier Contacts - The Key To Our Future Survival" och "The Silent Revolution Of Truth". Adressen till Michael Horns sida är http://www.theyfly.com. Detta är en sida väl värd att besöka och studera.
Materialet visar att Meiers fall verkligen äger sin riktighet och skall tas på fullaste allvar, ty detta är till gagn för hela Jorden och dess mänsklighet.


Välkomna även att besöka FIGU Schweiz hemsida här.