Utdrag ur den 249:e kontakten, måndag den 13:e juni 1994 kl. 23.36

 

BSE - nötkreatursvansinne
Ett samtal med PTAAH, en expertBilly: Här har jag nu en fråga beträffande BSE, nötkreatursvansinne, som denna sjukdom blir kallad hos oss. Du förklarade en gång, att denna sjukdom i grund och botten finner sitt ursprung hor fåren och är överfört från dessa till nötboskapen. Sjukdomen är också överförbar på människan såväl som på alla däggdjur.

Ptaah: Det är riktigt.

Billy: Hos människor framträder den så kallade Kuru, så kallas den t.ex. i Nya Guinea hos kannibaler, som äter upp sina artfränder och blir nedsmittade genom dem, när dessa är infekterade genom sjukdomen. P andra håll och i resten av världen blir nötkreatursvansinnessjukdomen kallad Creutzfeldt-Jakob-syndromet, när människan blir angripen av den. Trots dessa fakta bestrider de ansvariga läkarna, veterinärläkarna och politikerna osv. fortfarande häftigt, att denna sjukdom, BSE resp. nötkreatursvansinne eller Scrapie som den heter hos fåren, kan överföras på människan. Det bestrids också, att sjukdomen kan bli överförd till andra däggdjur. Detta är helt emot dina utläggningar. Vad heter nu det andra syndromet, när ytterligare däggdjur blir angripna av den? Jag har glömt begreppet.

Ptaah: Det handlar om Gerstmann-Sträussler-syndromet. Alla däggdjursformer kan bli angripna av det och ursprunget är Scrapie resp. BSE. Sjukdomen är överförbar såväl genom arv liksom genom blodblandad salivöverföring, såsom vid AIDS, och genom exkrementer, blod och kött, och även genom motsvarande yttre kontakt eller genom att förtära infekterat kött osv. Den som gör gällande att BSE-sjukdomen inte kan överföras på människan eller också bara ifrågasätter detta att även Creutzfeldt-Jakob-syndromet, Kuru och Gerstmann-Sträussler-syndromet hos däggdjuren inte kan ledas tillbaka till BSE och Scrapie, måste betraktas som ansvarslös kriminell människoförbrytare. För oss föreligger 100% bevis och alltså den absoluta vissheten utan varje tvivel, att sammanhangen och orsakerna motsvarar precis uppgifterna, som jag just har nämnt för dig. Det kan också tilläggas att BSE-sjukdomsalstraren inte kan förintas genom en enkel kokning av köttet osv. eller genom köttmjölstillverkning. Sanningsenligt kan den bara bli förstörd genom höga temperaturer som måste belöpa sig till 700 eller till och med 1000 grader såsom hos muterade sjukdomsalstrare, ty sådana existerar redan sedan länge. Inkubationstiden är också olika och måste bedömas beroende på livsformens konstruktion. Inkubationstiden varierar nämligen mellan 3 månader och 40 år, ja till och med upp till 50 år. Ju högre livsformen nämligen är utvecklad, desto längre vara inkubationstiden. Hos människor kan det alltså vara upp till 40 eller 50 år.

Billy: Kan du kanske nämna antalet människor för mig, som redan är angripna av sjukdomen?

Ptaah: Det förmådde vi inte utröna. Vi stödjer oss beträffande detta på uppskattningar, som uppgår till några tio tusen. Många av dessa infekterade blir däremot inte drabbade av sjukdomsutbrottet, därför att de har avlidit innan dess.

Billy: Då kan dessa praktiskt taget skatta sig lyckliga…

F.I.G.U.
Semjase-Silver-Star-Center
CH - 8495 Hinterschmidrüti
Schweiz(Källa: http://www.figu.org.)


Scrapie/Galna-kosjukan/Jacob Creutzsfeldts syndromDen dödliga sjukdomen Scrapie/Galna-kosjukan/Jacob Creutzsfeldts syndrom överfördes ursprungligen från fåren. Den kommer att fortsätta spridas mellan djuren, eftersom den även smittar på detta sätt, och således också fortsätta att spridas bland oss människor. Inkubationstiden på denna ännu obotliga och livshotande sjukdom är olika beroende på vilken art man tillhör och var på den evolutionära stegen man står, i människans fall någonstans mellan 30-50 år. Bakterien som orsakar denna sjukdom är omöjlig att ta död på i matlagningen då den tål temperaturer upptill 700-1000 C! Det är inte bara farligt att äta kött från smittade djur utan också farligt att förtära mejeriprodukterna som framställts från dessa! Inte heller är det så att endast sjuka djur är smittsamma. Även de djur som ännu inte insjuknat bär på smittan. Denna smitta går även i arv till avkommam, således oavsett om sjukdomen brutit ut eller inte. Som alla förnuftiga människor förstår, så är detta en instabil tickande bomb, som kommer att brisera med enorma konsekvenser som följd! Vi borde alla göra allt för att undvika spridning av denna fruktansvärda smitta! Det behövs fler som hänger sig till ekologisk uppfödning av djur eller, ännu bättre, producera kött genom cellodling. Denna typ av framställning borde dessutom prioriteras och subventioneras eftersom den oekologiska djuruppfödningen kommer att innebära en hälsorisk för oss alla inom en mycket snar framtid!

Det behövs en helt ny syn på djur, djuruppfödning, de näringsämnen vi behöver och födan vi äter. Ty allehanda sjukdomar och epidemier kommer att drabba människorna om vi försöker sätta oss över naturens lagar. Vi måste gemensamt göra något åt detta nu innan det är för sent, ty ingen levande varelse är undantagen från lagen om orsak och verkan.


Eliiza